Nyitóoldal
Hírekmagyar

english

deutsch

Русский
Lejárt növényvédőszerek ingyenes begyűjtése

  A Földművelésügyi Minisztérium akciót indít a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisíttetésére.

A készlet tulajdonosok, kezelők, érintettek számára név nélkül és költségmentesen fog történni a megsemmisítés. 

Minden megyében a Növényvédő Kamara elnökének kell címezni a bejelentéseket. Az elérhetőségek a https://magyarnovenyorvos.hu/a-kamararol/megyei-szervezetek linken találhatók.A bejelentést célszerű az itt letölthető formában megtenni.


A bejelentés határideje: 2017. november 10.


Vas megyében a
novszer@vmnk.hu E-mail címre lehet bejelenteni a növényvédő szereket. Csak a bejelentett mennyiségeket rögzítik. Harmadik személy nem férhet az adatokhoz. Folynak az egyeztetések, hogy régiónkét egy-két begyűjtő helyet hozzanak létre, de nagyobb mennyiséget helyből is elszállítanak. Csak a bejelentett mennyiségeket tudják kezelni és elszállíttatni. 

Az alábbiakban adom közre az Földművelésügyi Minisztériumból Dr. Tarcali Gábor Elnök Úr levelét: 

"Az ország területén feltételezhetően még napjainkban is találhatóak régmúltból itt maradt lejárt, forgalomból kivont hatóanyagú vagy nem azonosítható növényvédő szerek illegális raktárakban, elhagyott tárolókban, mezőgazdasági épületekben, egyéb helyeken. Egy 2003-as felmérés szerint az országban megközelítőleg 300 tonna ilyen növényvédő szer hulladék volt. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is végzett egy ilyen célú részleges felmérést 2010-ben, és eszerint is országszerte találhatóan voltak még ilyen régi növényvédő szer készletek.


A Földművelésügyi Minisztérium fontosnak tartja a probléma végleges megoldását, és akciót indít a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisíttetésére. A minisztérium elhatározása a probléma megoldására üdvözlendő, kamaránk is többször kezdeményezte a kérdés ismételt napirendre vételét, és állami pénzügyi forrás biztosítását e célra. Az ország elemi érdeke, hogy megszabadulhassunk ezektől a veszélyes növényvédő szer hulladék tételektől.

Az FM árajánlatokat kért be egy országos szintű felmérés elkészítésére e régi növényvédő szer hulladékokról. Ahogyan korábbi levelemben tájékoztatást adtam, kamaránk beküldte árajánlatát a feladat elvégzésére. Az FM tegnapi hivatalos jelzése szerint árajánlatunk alapján a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát választották ki a feladat elvégzésére. Rövidesen megkötjük a minisztériummal az erre vonatkozó szerződést, és hivatalos megbízást kapunk a feladat elvégzésére.


Tekintettel arra, hogy várhatóan korlátozott időtartam fog rendelkezésünkre állni a felmérés elkészítésére máris jelzem a Tisztelt Kollégáknak, hogy a megyei tagság és a kapcsolatrendszerükbe tartozó gazdálkodók közreműködésével indítsák be az információ begyűjtést a lejárt, régi növényvédő szer készletek felderítése ügyében, hogy a feladatot az erre vonatkozó hivatalos szerződés megkötése után időben el tudjuk végezni. 


Szeretném mindenki számára egyértelművé tenni, hogy a felmérés, majd ezt követően a készletek begyűjtése (amit egy erre szakosodott, az FM által közbeszerzésen kiválasztott cég fog elvégezni) a készletekért felelősök, azaz a készlet tulajdonoson, kezelők, érintettek számára név nélkül és költségmentesen fog történni. Tehát senkinek nincs oka attól tartani, hogy esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság azokkal szemben, akiknél ilyen készletek találhatók, és azokat egyébként jogszabályok általi kötelezettségük okán ez idáig nem semmisíttették meg. A felmérés és begyűjtés célja nem ez, hanem az, hogy végérvényesen megszabadulhasson az ország e veszélyes anyagoktól. A felmérés technikai lebonyolításának menete az lesz, hogy minden megyében lesz egy kijelölt felelőse, koordinátora a munka irányításának. Ez a személy az lesz, akit a minisztériumnak küldött árajánlatunkban megadott a kamara, és akinek önéletrajzát és adatait csatoltuk ehhez. A megyei felelős feladata lesz a munka koordinálása, a megyei adatok összesítése, és határidőre megküldése az országos központ felé. A megyékben fellelt veszélyes növényvédő szer hulladék készletek helyszíneinek, tulajdonosainak vagy egyéb felelőseinek adatai csak a megyei kamaráig jutnak el. Ez szükséges, mert nekik pontosan tudni kell a helyszíneket és illetékeseket, hiszen a begyűjtés is az ő koordinálásukkal fog megtörténni a helyszínekre kimenve. A megyei kamarától az országos kamara felé, illetve tovább a Földművelésügyi Minisztérium felé csak az összesített mennyiség adatok jutnak el megyei lebontásban a minisztérium által kért paraméterek szerint. Ez a kivitelezési mód így teljes anonimitást biztosít a készletek kezelőinek.

A lejárt szavatosságú növényvédő szer hulladékok felmérését és összesítését várhatóan a következő kategóriák szerinti bontásban fogja kérni a minisztérium, amit a szerződés megkötése után még egyszer, és akkor már véglegesen pontosítunk:
  

- Rendszerváltás előttről származó tételek.

- Rendszerváltás és az európai uniós csatlakozási időpont közötti időszakból származó tételek

- Az európai uniós csatlakozás utáni időszakból származó tételek.

 


A fellelt növényvédő szer hulladék tételeket név és mennyiség (kg, liter) szerint kell listázni, illetőleg a beazonosíthatatlan készleteket ismeretlen por, granulátum vagy folyadék (kg, liter) jelöléssel.


A feladat elvégzésének határidejéről, további részleteiről, az elvégzett munka díjazásáról a minisztérium és a kamara közötti szerződés megkötése után küldök további tájékoztatást.


Kérem a megyei kollégák felelősségteljes együttműködését e mindannyiunk számára kiemelten fontos feladat eredményes megoldásában.


Budapest, 2017. október 4.
           


Üdvözlettel:
                                  


Dr. Tarcali Gábor
elnök
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara                            

Székhely, postacím: 9700 Szombathely, Béke tér 1. Telefon: +36 30/372-53-28 E-mail: