Nyitóoldalmagyar

english

deutsch

Русский
Szakkönyvek

 

Egyesületünk fokozott figyelmet fordít a növények népszerűsítésére, jobb megismerésére. Ennek érdekében több, méltán népszerű szakkönyvet jelentetett meg, illetve vett részt ezek kiadásában.


Megrendelőlap letöltése


Lombos fák, cserjék


Szerző: Retkes József - Tóth Imre
Kiadó: Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete
Megjelenés helye, ideje: Budapest, 2015, 6. átdolgozott és bővített kiadás.
Formátum: A5
Borító: puhatáblás / keménytáblás
Kötés: cérnafűzött
Oldalszám: 208
Fogyasztói ár: 3.500,- Ft (puhatáblás )
                     4.000,- Ft (keménytáblás )

 

 A Szerzők előszava az 6. átdolgozott és bővített kiadáshoz

A könyv újabb kiadásával a célunk az, hogy a hazai díszfaiskolák­ban termesztett vagy külföldről behozott legfontosabb díszfa- és díszcserjefajokat, -fajtákat a szakemberekkel, a kertészeti szak­mát tanulókkal és az érdeklődő növénybarátokkal megismertessük. A tárgyalt növények között vannak nagy díszértékű alapfajok, ré­gi, jól bevált vagy újabb, hazai és külföldi nemesítésű fajták, de találhatók érdekes dendrológiai ritkaságok is. Színes képekkel és rövid, lényegre törő leírásokkal, piktogramokkal mutatjuk be a kiválasztottakat.
 
Az 1050 növény leírásával a bemutatás nem lehet teljes. Határt szab az óriási választék és a könyv terjedelme, ezért bizonyára sok fontos növény kimaradt, de ez minden válogatásnál elkerülhe­tetlen.
A helyes növénynév kiválasztása is gondot okozott. Az utóbbi idő­ben számos, a díszfák, díszcserjék nevezéktanával foglalkozó könyv jelent meg amerikai, angol, holland és német szerzőktől. Ezek névhasználata nem egységes, jelentősek az eltérések közöt­tük, és még nagyobbak a hazai gyakorlatban megszokottakétól. Úgy gondoltuk, nem e könyv feladata a döntés a legújabb növénynevek használatában, ezért az Európai Faiskolák Szövetsége (European Nursery Association) által is elfogadott és ajánlott holland List of Names of Woody Plants, 2005-2010 c. kiadvány, és ennek időközben az interneten közzétett némi módosítása szolgált alapul a névválasztáshoz. A régi, ma már érvénytelen, de sokak által még használt neveket zárójelben feltüntettük.
 
Az ismertetett fajták között vannak védettek is. A nemesítői joggal védettek a fajtatulajdonos hozzájárulása nélkül nem sza­poríthatók, jelük, és a szokásos fajtanév jelöléssel írottak, nagy kezdőbetűvel, két aposztróf közé téve.
A fajtanév védelmét jelzi, és a fajtanév írásmódja végig nagybetűs. Az adott fajta csak ilyen módon jelölt névvel fogalmazható, más fajta ez­zel a névvel nem árusítható. Mivel a fajtavédelem esetleg csak adott országokra, régiókra és időszakra vonatkozik, a szaporítás megkezdése előtt ajánlatos a fajtatulajdonost e jogokkal kapcso­latban megkérdezni. E könyvben a fajtavédelem jelzése vélelmezhe­tően nem teljes körű, ezért peres esetekben hivatkozási alapul nem szolgálhat.
 
Reméljük, hogy könyvünk átdolgozott és bővített kiadását ugyan­olyan érdeklődés és elismerés fogadja, mint az előzőekét.
 
 
 
Retkes József és Tóth Imre 
 
2015. január hó
 


Évelő dísznövények - ELFOGYOTT !


Szerző: Zsohár Csaba - Zsohárné Ambrus Mária
Kiadó: Botanika Kft.
Megjelenés helye, ideje: Budapest, 2006, 3. változatlan kiadás.
Formátum: A5
Borító: puhatáblás
Kötés: fűzött
Oldalszám: 132
Fogyasztói ár: 2.500,- Ft

Előszó
A parkokba, kertekbe ültetett növények közül kiemelkedő szín-, forma-, illatgazdagságot kínálnak az évelők. A növények gondos összeválogatásával tavasztól őszig díszítő virágágyat lehet kialakítani.
A kertészetek és a faiskolák a növekvő igények miatt egyre nagyobb mennyiségben termesztik az évelő dísznövényeket. Faj- és fajta választékuk folyamatosan bővül. Felhasználásukat támogatja e könyv azzal, hogy 600 olyan évelőt mutat be színes képpel, valamint Zsohár Csaba és Zsohárné Ambrus Mária rövid növényismertetőjével, amelyek Magyarországon beszerezhetők, eredményesen termeszthetők és alkalmazhatók. Az eredményes alkalmazást a termőhelyi igények ismertetése, az alapfajok előfordulási helyének jellemzése, valamint a könyv végén található táblázatok segítik. A növények legfontosabb tulajdonságait szimbolikus jelek is mutatják.
A növények nevei a jelenleg érvényes nevezéktan (Priszter: Növényneveink, 1998) alapján szerepelnek a könyvben. Ez néhány növény esetében eltér a gyakorlatban megszokottól. A megváltozott névre utal a képek alatti felkiáltójel. A szinonim nevek a jelenleg érvényes nevekkel együtt a könyv elején szereplő táblázatban találhatók.


Dr. Maráczi László


Fenyők - ELFOGYOTT !


Szerző: Józsa Miklós
Kiadó: Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete
Megjelenés helye, ideje: Budapest, 2005, 2. változatlan kiadás.
Formátum: A5
Borító: puhatáblás
Kötés: fűzött
Oldalszám: 132
Fogyasztói ár: 2.500,- Ft


Előszó

Az elmúlt évtizedben a kertkultúra fejlődése, az importlehetőségek jelentős bővülése nagymértékben bővítette a termesztésben lévő fenyőfajok, fajták választékát. Szükségessé vált, hogy a felhasználókat tájékoztassuk a bővülő kínálatról.
A fenyők a kert egyedi díszeit adják. Szín- és formagazdagságuk sokirányú felhasználásukat teszi lehetővé. Nagy részük örökzöld. Télen is megmaradó lombjuk üde foltja a téli, kopasz kertnek.
Ebben az igényesen megírt szakkönyvben Dr. Józsa Miklós segít eligazodni a fenyőfélék morfológiájában, ezt követően 400 olyan fenyőt mutat be - színes képpel illusztrálva - amelyek a hazai éghajlat és talajadottságok közt megélnek, kertünk díszei lehetnek. A nagy körültekintéssel kiválogatott növények közt a szerző bemutatja a magyar fajtákat is. Sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg magunkat, ha egy-egy fenyő ültetése előtt elolvassuk a szerző felhasználási ajánlását.
A mű megírásánál a szerző az európai faiskolai gyakorlatban elterjedőben lévő Hoffmann, M.H.A. és társai: List of names of woody plants Applied Research for Nursery Stock, Boskoop, 2000. nevezéktant vette alapul, ahol ez hiányzott, ott igyekezett a gyökerekhez visszanyúlni.


Dr. Maráczi László


Virágágyi és Balkonnövények


Szerző: Szántó Matild - Mándy Andrea - Fekete Szabolcs
Kiadó: Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete
Megjelenés helye, ideje: Szombathely, 2003
Formátum: A5
Borító: puhatáblás
Kötés: fűzött
Oldalszám: 132
Fogyasztói ár: 2.200,- Ft

Előszó

Köztéri parkok, lakóházak kertjei, de még a balkonládák sem képzelhetők el egy- és kétnyári növények nélkül. Alak- és színgazdagságukkal, sokféle kiültetési lehetőségükkel hosszan díszítik környezetüket.
Ebben az igényesen megírt szakkönyvben 400 egy- és kétnyári, valamint balkoni kiültetésre alkalmas növény színes képpel illusztrált bemutatásával a szerzők segítenek eligazodni e növények sokasága között. A terjedelem nem ad lehetőséget valamennyi forgalomban lévő fajta bemutatására, ezért a szerzők nagy körültekintéssel válogatták ki az egyes fajtacsoportok legjellemzőbb fajtáit, a szövegben pedig felhívják a figyelmet a fajtacsoporthoz tartozó fajták színváltozataira.
A mű megírásánál a szerzők a Zander: Handwörterbuch der Pflanzennamen 2002 évi kiadását vették alapul. Az eddig használt és az újonnan elfogadott nevek áttekintését a könyv elején lévő táblázat segíti.
A könyv három fejezetből áll, virágágyi kiültetésre alkalmas egy- és kétnyári növények után a balkonok, erkélyek díszítésére alkalmas növények következnek, majd a teraszok edényes növényei kerülnek bemutatásra. (...)
Remélem, hogy sikerrel forgatják az egy- és kétnyári virágot termesztők, forgalmazók, kerttervezők, kivitelezők és fenntartók, diákok és azok is, akik csak néhány növénnyel akarják erkélyüket díszíteni.
Dr. Maráczi László

 

Díszfák, díszcserjék védelme

Szerző: Dr. Maráczi László
Kiadó: Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete
Megjelenés helye, ideje: Szombathely, 2013.
Formátum: B5 (24 x 18cm)
Borító: keménytáblás
Kötés: cérnafűzött
Oldalszám: 626
Fogyasztói ár: 9.000,- Ft
 

Ez a szakkönyv átfogó képet ad a hazai díszfaiskolákban termesztett, és a kereskedelmi forgalomban kapható legfontosabb díszfák, díszcserjék kártevőiről és kórokozóiról, valamint a környezeti tényezők és az emberi tevékenység okozta károkról egyaránt. A mű a kiadás idejére vonatkoztatva naprakész információkat tartalmaz az utóbbi években hazánkban is azonosított, jövevény kártevőkről és kórokozókról is. Számtalan fotón mutatja be a legfontosabb károsítókat, kár- és kórképeket, könnyebbé téve ezzel a beazonosításukat. A termelő kertészek mellett nagy haszonnal forgathatják a faiskolai árudások, kertépítők és parkfenntartók, de akár a kerttulajdonosok is.
 
A szerző, dr. Maráczi László több mint 3 évtizede dolgozik a díszfaiskolai növényvédelem területén, nyugdíjasként is aktívan kutatja a károsítókat, rendszeresen publikál hazai és külföldi szaklapokban. Szakmai életútjának, sokoldalú ismereteinek és alaposságának köszönhetően nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is jól ismeri a díszfaiskolákban felmerülő növényvédelmi, élettani és technológiai problémákat, amelyekre jól kidolgozott, a magyarországi termelői gyakorlatban bevált megoldásokat, technológiákat ajánl átfogó művében.
 

 

Megrendelés, szállítás, fizetés

Megrendelőlap letöltése

 

Megrendeléskor az alábbi adatokat kérjük megadni:
- Számlacím (megrendelő, neve, címe)
- Postacím (amennyiben eltér a számlacímtől)
- Ügyintéző
- E-mail
- Telefon
 

Szállítás a megrendelés beérkezését követően 3-5 munkanap.
A szállítási költség Magyarország egész területén lehetséges! Díjszabásról érdeklődjön egyesületünknél!
Szállítás: MPL postafutár vagy futárszolgálat
 

Fizetés

A megrendelt könyvek árát utánvételes szállítás esetén a csomag átvételekor készpénzben, vagy az e-mail-ban elküldött díjbekérő alapján előreutalással kell kifizetni.

 

Rendelés lemondása, elállás joga


Amennyiben egy megrendelt tételt szeretne lemondani, ezt kérjük e-mailban jelezni.
A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól az átvételtől számított 8 munkanapon belül. Ennek érdekében a sértetlen terméket a számlával együtt, saját költségén küldje vissza a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete címére (9700 Szombathely, Béke tér 1.) és a megérkezésétől számított 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött könyv(ek) vételárát. A visszatérítés csak a termék vételárára vonatkozik, az oda-, és a visszaküldés szállítási költségére nem. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.
Ha a kiszállítás Replica Swiss Watches ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is (990 Ft), amit kedvezményként az Egyesület a rendelési érték miatt elengedett.
Amennyiben a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, nem lehetséges a termék visszavásárlása.

<

Székhely, postacím: 9700 Szombathely, Béke tér 1. Telefon: +36 30/372-53-28 E-mail: