Köszöntjük Weboldalunkon!

  • Cím H-9700 Szombathely, Béke tér 1.

  • Email info@fakertesz.hu

  • Telefon +36 30 372-5328

Kiadványok

Lombos fák, cserjék

Adatok

  • Szerző: Retkes József - Tóth Imre
  • Formátum: A5
  • Borító: puhatáblás / keménytáblás
  • Oldalszám: 208
  • Fogyasztói ár: 3.500,- Ft (puhatáblás),
  • Megrendelőlap: Letöltés itt

A Szerzők előszava az 6. átdolgozott és bővített kiadáshoz

A könyv újabb kiadásával a célunk az, hogy a hazai díszfaiskolák­ban termesztett vagy külföldről behozott legfontosabb díszfa- és díszcserjefajokat, -fajtákat a szakemberekkel, a kertészeti szak­mát tanulókkal és az érdeklődő növénybarátokkal megismertessük. A tárgyalt növények között vannak nagy díszértékű alapfajok, ré­gi, jól bevált vagy újabb, hazai és külföldi nemesítésű fajták, de találhatók érdekes dendrológiai ritkaságok is. Színes képekkel és rövid, lényegre törő leírásokkal, piktogramokkal mutatjuk be a kiválasztottakat.

Az 1050 növény leírásával a bemutatás nem lehet teljes. Határt szab az óriási választék és a könyv terjedelme, ezért bizonyára sok fontos növény kimaradt, de ez minden válogatásnál elkerülhe­tetlen.

A helyes növénynév kiválasztása is gondot okozott. Az utóbbi idő­ben számos, a díszfák, díszcserjék nevezéktanával foglalkozó könyv jelent meg amerikai, angol, holland és német szerzőktől. Ezek névhasználata nem egységes, jelentősek az eltérések közöt­tük, és még nagyobbak a hazai gyakorlatban megszokottakétól. Úgy gondoltuk, nem e könyv feladata a döntés a legújabb növénynevek használatában, ezért az Európai Faiskolák Szövetsége (European Nursery Association) által is elfogadott és ajánlott holland List of Names of Woody Plants, 2005-2010 c. kiadvány, és ennek időközben az interneten közzétett némi módosítása szolgált alapul a névválasztáshoz. A régi, ma már érvénytelen, de sokak által még használt neveket zárójelben feltüntettük.

Az ismertetett fajták között vannak védettek is. A nemesítői joggal védettek a fajtatulajdonos hozzájárulása nélkül nem sza­poríthatók, jelük, és a szokásos fajtanév jelöléssel írottak, nagy kezdőbetűvel, két aposztróf közé téve (pl. Forsythia 'Courtacour'. A fajtanév védelmét jelzi, és a fajtanév írásmódja végig nagybetűs (pl. Forsythia BOUCLE D '0R). Az adott fajta csak ilyen módon jelölt névvel fogalmazható, más fajta ez­zel a névvel nem árusítható. Mivel a fajtavédelem esetleg csak adott országokra, régiókra és időszakra vonatkozik, a szaporítás megkezdése előtt ajánlatos a fajtatulajdonost e jogokkal kapcso­latban megkérdezni. E könyvben a fajtavédelem jelzése vélelmezhe­tően nem teljes körű, ezért peres esetekben hivatkozási alapul nem szolgálhat.

Reméljük, hogy könyvünk átdolgozott és bővített kiadását ugyan­olyan érdeklődés és elismerés fogadja, mint az előzőekét.

 Retkes József és Tóth Imre 

2015. január hó